Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

 

 

Hösten 2010 togs ett projektinitiativ via några Rotaryklubbar i Västra Sverige. Föreningens första projekt som startades var under rubriken ”Yrkesmentorskap för nyanlända akademiker med flyktingstatus” detta lade grunden för det som föreningen representerar idag.

Intresset för olika projektinitiativ inom yrkesmentorskap inom Rotary är idag stort. Föreningen arbetar med att förmedla/matcha mentorer till adepter/deltagare som önskar finna snabbare vägar till arbetsmarknaden eller önskar en bättre integration till det svenska samhället. Rotary kan genom föreningens uppbyggda dataregister erbjuda ideellt engagerade yrkesmentorer med rätt kunskap och kompetens, vilket oftast kan matcha rätt yrkes eller utbildningsbakgrund. Rotary står idag för en stor yrkesbredd med personer inom de flesta yrkesområden från såväl offentlig som privat sektor.

Yrkesmentorerna inom Rotary har idag kommit att bli en mycket stark och seriös uppskattad partner i det civila samhället, där föreningen genom sitt ideella samhällsengagemang genomför olika mentorsprogram för olika målgrupper/projekt.

Rotary är ett av världens största sociala yrkesnätverk som genom sitt engagemang och sin värdegrund skapar möjligheter för många att komma in, få kontakt på arbetsmarknaden, vägledning för studier eller för b la nyanlända få en snabbare kontakt i det lokala och regionala så viktiga samhällsnätverk som finns.

Idag kan vi notera uppemot 350 registrerade mentorer och ungefär lika många deltagare (adepter) i våra projekt. Vid intresse att anmäla sig som mentor eller adept i våra olika projekt ber vi er gå in på våra projektsidor och där registrera er för ett intressant, givande och spännande arbete för mänskligheten och en ökad välfärd.

Välkommen till vår höstkonferens den 15 september kl 12-18 på Barken Viking, Lilla Bommens Hamn i Göteborg. Läs mer här.

Aktiviteter

  1. Höstkonferens 15 september i Göteborg

    15 september @ 12:00 - 18:00
  2. Mentor/deltagarträff i Linköping 11 november

    11 november @ 17:00 - 21:30

Våra projekt:

VÄSTRA GÖTALAND

"YRKESMENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA AKADEMIKER"

Rotary International i Västra Götaland genomför under 2013-2015 ett mentorsprogram för nyanlända flyktingar och anhöriga.

HALLAND

"YRKESMENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA AKADEMIKER"

Rotary International i Halland genomför under 2015 ett mentorsprogram för nyanlända flyktingar och anhöriga.

ÖSTERGÖTLAND

"YRKESMENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA AKADEMIKER"

Rotary International i Östergötland genomför under 2015 ett mentorsprogram för nyanlända flyktingar och anhöriga.